Góc sân trường

Ảnh được chụp từ các học sinh và cựu học sinh của trường.