1. Thông tin đơn vị

- Tên đơn vị: Trường THPT Sơn Động số 2.

- Địa chỉ đầy đủ: Thôn Gốc gạo, xã Cẩm Đàn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang

- Số điện thoại (cố định): 02043. 596.356

- Địa chỉ email: thptsondong2@bacgiang.edu.vn

 2. Thông tin giới thiệu đơn vị

2.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức

2.2. Chức năng nhiệm vụ

2.2.1. Nội dung hoạt động của của nhà trường:

- Tuyển sinh và tiếp nhận học sinh; vận động học sinh đến trường; quản lý học sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Quản lý học sinh và các hoạt động của học sinh do nhà trường tổ chức; xét duyệt kết quả đánh giá, xếp loại học sinh, ký xác nhận học bạ, quyết định khen thưởng, kỷ luật học sinh;

- Tổ chức giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo mục tiêu, chương trình giáo dục phổ thông cấp THPT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Công khai mục tiêu, nội dung các hoạt động giáo dục, nguồn lực và tài chính, kết quả đánh giá chất lượng giáo dục.

- Quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên theo quy định của pháp luật.

- Quản lý tài chính, tài sản của nhà trường; thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước đối với giáo viên, nhân viên, học sinh; tổ chức thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường; thực hiện công tác xã hội hoá giáo dục của nhà trường; Chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành; Công khai mục tiêu, nội dung các hoạt động giáo dục, nguồn lực và tài chính, kết quả đánh giá chất lượng giáo dục

- Tổ chức cho giáo viên, nhân viên, học sinh tham gia hoạt động xã hội.

- Thực hiện các hoạt động về kiểm định chất lượng giáo dục.

- Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực cho hoạt động giáo dục. Phối hợp với gia đình học sinh, tổ chức và cá nhân trong hoạt động giáo dục.

2.2.2. Đối tượng, phạm vi, tính chất hoạt động của của của nhà trường:

- Đối tượng là học sinh cấp THPT.

- Phạm vi hoạt động (Vùng tuyển sinh của nhà trường):  các xã phía Tây nam huyện Sơn Động tỉnh Bắc Giang khu vực Cẩm Đàn gồm: xã Phúc Sơn, xã Đại Sơn, xã Giáo Liêm, xã Cẩm Đàn, xã Yên Định và 4 xã phía Đông bắc của huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang như Đèo Gia, Phú Nhuận, Kim Sơn, Biển Động. Địa bàn nơi cư trú của học sinh nhà trường phân bố rộng, học sinh chủ yếu là con em đồng bào các dân tộc thiểu số.

- Là đơn vị sự nghiệp công lập được ngân sách Nhà nước đảm bảo 88% chi phí hoạt động.

2.2.3. Cơ chế hoạt động của nhà trường:

- Trường THPT Sơn Động số 2 là cơ sở giáo dục phổ thông công lập của hệ thống giáo dục quốc dân trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang. Trường có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng.

- Trường là đơn vị sự nghiệp được thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm một phần về việc thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế.

- Xây dựng quy hoạch phát triển nhà trường; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học; báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện trước Hội đồng trường và các cấp có thẩm quyền;

- Thành lập các tổ chuyên môn, tổ văn phòng và các hội đồng tư vấn trong nhà trường; bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó; đề xuất các thành viên của Hội đồng trường trình cấp có thẩm quyền quyết định; Quản lý giáo viên, nhân viên; quản lý chuyên môn; phân công công tác, kiểm tra, đánh giá xếp loại giáo viên, nhân viên; thực hiện công tác khen thưởng, kỉ luật đối với giáo viên, nhân viên; ký hợp đồng lao động với giáo viên, nhân viên (có sự đồng ý của các cơ quan có thẩm quyền); đề nghị tiếp nhận, điều động giáo viên, nhân viên theo quy định của Nhà nước.

3. Tóm lược quá trình phát triển của nhà trường

3.1. Khái quát quá trình hình thành, phát triển

Trường THPT Sơn Động số 2 có tiền thân là trường Phổ thông cấp 2-3 Cẩm Đàn, được thành lập tháng 7 năm 2000 theo Quyết định số 129/QĐ-UB ngày 11/07/2000 của UBND tỉnh Bắc Giang. Năm 2005 trường Phổ thông cấp 2-3 Cẩm Đàn được chia tách. Trường THPT Sơn Động số 2 chính thức mang tên như hiện nay theo Quyết định số 52/QĐ-UB ngày 08/07/2005 của UBND tỉnh.

3.2. Khái quát quy mô cơ sở vật chất, đội ngũ, học sinh;

a. Cơ sở vật chất:

Cơ sở vật chất phục vụ dạy và học của nhà trường từng bước được tăng cường, năm đầu thành lập nhà trường chỉ có 5 phòng học, không có các phòng chức năng, đến nay nhà trường đã có đầy đủ phòng học cho 21 lớp học 1 ca, khu tập thể giáo viên, nhà văn phòng... các trang thiết bị phục vụ việc dạy và học được trang bị đầy đủ. An toàn, an ninh trường học được đảm bảo, cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp.

b. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên:

- Đội ngũ cán bộ giáo viên nhà trường từng bước được bổ sung đầy đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, đồng bộ về cơ cấu bộ môn: nếu năm học 2000-2001 nhà trường chỉ có 01 cán bộ quản lý với 05 giáo viên (01 bộ môn văn; 01 bộ môn toán; 01 bộ môn Sử; 01 bộ môn Ngoại ngữ; 01 bộ môn Hóa-Sinh thì hiện nay (năm học 2019-2020) đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, đảm bảo về cơ cấu, 100% đạt chuẩn, nha trường có 53 cán bộ giáo viên, số giáo viên có trình độ trên chuẩn là 9/52 đồng chí chiếm 19%. Tỉ lệ giáo viên giỏi các cấp luôn đạt trên 30% trên tổng số giáo viên. Đội ngũ cán bộ CBQL, giáo viên, nhân viên được chia theo 06 tổ chuyên môn và 01 tổ Văn phòng; Từ lãnh đạo nhà trường đến tập thể giáo viên, nhân viên đoàn kết, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

- Trong quan hệ công tác nhà trường luôn tạo được sự đồng thuận, sự phối hợp chặt chẽ và đồng bộ giữa Ban Giám hiệu nhà trường với: Công đoàn, Đoàn thanh niên và Ban đại diện cha mẹ học sinh.

- Chi bộ Đảng nhà trường khi thành lập có 3 đảng viên, nay số đảng viên của Chi bộ 22 Đảng viên. Chi bộ nhà trường 10 năm liền được công nhận là Chi bộ trong sạch vững mạnh.

c. Số lớp, số học sinh cà chất lượng giảng dạy

Nếu năm học 2000-2001 nhà trường chỉ có 04 với 187 học sinh, đến năm học 2019-2020: Số lớp: 21, số học sinh: 766 (trong đó học sinh nữ 392 chiếm 51,17%; học sinh là người dân tộc thiểu só là: 610 chiếm 79,63%; học sinh thuộc diện hộ nghèo 365 chiếm 47,65%;)

Chất lượng giảng dạy và học tập cũng như mọi hoạt động trong nhà trường từng bước phát triển, tỷ lệ học sinh xếp loại khá giỏi năm sau cao hơn năm trước, học sinh xếp loại văn hóa yếu kém từng bước giảm dần. Kỷ cương nề nếp được duy trì một cách nghiêm túc, 100% học sinh trong trường ngoan ngoãn, lễ phép không vi phạm pháp luật và nghiện hút chất ma túy. Hàng năm tỷ lệ học sinh xếp loại đạo đức Tốt - Khá đều đạt 96%.

3.3. Những thành tính đạt được

Trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, Trường THPT Sơn Động số 2 luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, làm tốt công tác nâng cao trình độ dân trí cho con em đồng bào các dân tộc thiểu số phía tây nam huyện Sơn Động và phía đông bắc huyện Lục Ngạn. Nhà trường liên tục đạt danh hiệu LĐTT, được tặng nhiều giấy khen của Giám đốc Sở Giáo dục &Đào tạo và UBND huyện Sơn Động; Đạt chuẩn cơ quan văn hóa cấp Tỉnh, năm học 2015-2016 được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang; được tặng Bằng khen của Tỉnh ủy Bắc Giang;  được Tỉnh ủy Bắc Giang tặng cờ thi đua năm 2018.

TẬP THỂ BAN GIÁM HIỆU.